2. BÖLÜM

Akran İstismarı İle İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

 

Akran İstismarıyla İlgili Doğru Bilinen Yanlışlar

 

Bu bölümdeki, DOĞRUSU; formatının kalmasından yanayım..

 “Akran istismarı davranışı gösteren öğrenciler, sevgi ve güven eksikliği hisseden ve özgüvenleri düşük olan çocuk ve gençlerdir. Bunlar kendilerini daha önemli hissedebilmek için diğer öğrencilerde kusur arama eğilimindedirler.”

DOĞRUSU: Pek çok istismarcının kendine güveni normal düzeydedir. Saldırgan tavır sergilerler, empati kurmada güçlük yaşarlar.

 

“Akran istismarı davranışı gösteren öğrenciler, çevrelerinden ilgi beklerler. Onları görmezden gelirsek, istismar kendiliğinden durur.”

Doğrusu: Akran istismarı davranışı gösteren öğrenci kontrol peşindedir. Göz ardı edildiğinde nadiren durur. Yetişkinler tarafından tespit edilmediği sürece istismar şiddeti genellikle giderek artar.

 

“Çocuklukta olur böyle şeyler.”

Doğrusu: Akran istismarı davranışı büyümenin doğal bir parçası değildir. Aksine, eğer önlem alınmazsa, bu davranış yıllar içinde başka olumsuz davranışlara da dönüşmektedir. Ortaokul yıllarında akranlarını istismar eden gençlerin %60’ı, 24 yaşına kadar en az bir kere suç işlemektedir.

                     

“Çocuklar farklı olan arkadaşlarına karşı acımazsız davranırlar.”

Doğrusu: Fiziksel farklılıklar akran istismarı konusunda çok küçük bir rol oynar. Mağdurların çoğu kırılgan, aşırı kaygılı ve kendini savunamayan çocuk ve ergenler oldukları için hedef seçilmektedirler.

 

“Akran istismarına uğrayanlar kendilerini savunmayı ve söz konusu durumun üstesinden gelmeyi öğrenirlerse sorun ortadan kalkar.”

Doğrusu: Akran istismarına uğrayanlar genellikle uygulayanlardan daha küçük ve fiziksel olarak zayıftır. Ayrıca genellikle destekleyici ve koruyucu arkadaşlık ilişkileri geliştirebilme becerisinden yoksundurlar. Söz konusu durumla kendi başlarına başa çıkamazlar.

 

“Okul büyüklüğü ya da sınıftaki öğrenci sayısının çokluğu akran istismarını daha açık hale getirmektedir.”

Doğrusu: Sınıf ya da okul büyüklüğü ile akran istismarına uğrama arasında herhangi bir ilişki yoktur. Aslında, potansiyel akran istismarı madurlarının büyük okullarda bu durum karşısında kendilerine yardımcı olabilecek arkadaş bulabilme fırsatlarının arttığı yolunda bir takım bulgular vardır.

 

“Akran istismarlarının çoğu okul dışında gerçekleşmektedir.”

Doğrusu: Her ne kadar bazı akran istismar olayları okula giderken, okuldan dönerken ya da okul dışında gerçekleşiyor olsa da, pek çoğu sınıflarda, koridorda ya da okul içerisindeki oyun alanlarında görülmektedir.

 

“Akran istismarına uğrayan öğrenci sayısı oldukça azdır.”

Doğrusu: ABD’de öğrencilerin %20’si akran istismarı içeren davranışlara maruz kalmaktadır. Resmi tahminlere göre Amerika’da 160.000 öğrenci her gün akran istismarına uğrama korkusu ile okula gitmeyi reddetmektedir.

 

“Öğretmenler sınıflarındaki akran istismarından haberdardırlar.”

Doğrusu: Akran istismar içeren davranışlar çoğu öğretmenlerin gözlerinden uzak yerlerde gerçekleşmektedir. Çoğu akran istismarı maduru istismar olayını utandıkları için ya da tekrar istismara uğrama korkusu nedeniyle bildirme konusunda isteksiz olmaktadır.

 

“Akran istismarı kurbanlarının; ‘Asıl can yakan taş ve sopadır, takma isimler insana zarar vermez’ (İngiliz) atasözünü öğrenmeleri ve uygulamaları gerekmektedir.”

Doğrusu: Uzun süreli akran istismarına uğrayan çocuk ve ergenlerin, genellikle özgüvenleri düşüktür. Depresyon ve intihara eğilimli olabilirler. Yaşamları boyunca ruhsal sağlık sorunları yaşayan insanlar olarak kalırlar.